"ВИП ТО" ЕООД
Коректният партньор в бизнес услугите!
Copyright © 2015 by "VIP TO" Ltd  · webdesign: "Alternative site" Ltd
vip to
НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ЗА ВАС И ВАШИЯТ БИЗНЕС!
ЗАЩО НИЕ СМЕ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР ЗА ВАС И ВАШИЯТ БИЗНЕС?
Всеки един от експертите на "ВИП ТО" ЕООД е доказан авторитет и с 10 годишен професионален опит.

Винаги сме информирани актуалните събития - дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на  
нормативната база и динамично променящото се законодателство в Република България и ЕС.

Влагаме лично отношение - работим с индивидуален подход и осигуряваме спокойствие на нашите клиенти.

Гарантираме сигурността - на нас може да се разчита във всеки един момент, както за пълна прецизност и  
коректност, така и за абсолютна защита интересите на клиента при спазване на пълна конфиденциалност.

Предоставяме актуална информация, с която да подобрим управлението на предприятието и при вземането  
на важни управленски решения и като предлагаме услугите на конкурентни цени считаме, че сме незаменим  
партньор.

Нашите услуги  подсигуряват клиентите ни  с цялата необходима информация и финансов анализ, за да  
взимате бързо и навременно правилните управленски и бизнес решения.
"ВИП ТО" ЕООД e организация обединяваща експерти с безспорен доказан авторитет в предоставянето на  
финансово-счетоводни и консултантски услуги в сферата на бизнес управлението.

    Ние поемаме отговорност, предлагаме и предоставяме пълен набор от счетоводни услуги по цялостно  
счетоводно обслужване, компетентни финансови, данъчни, трудово-правни и пенсионни консултации за  
физически и юридически лица.
    
  Нашият екип ефективно се грижи за намаляване на разходите в бизнеса на клиентите си, подсказва и се  
стреми към законно намаляване на данъци с гаранция за сигурността на бизнес-а и личното  спокойствие и  
увереност на собствениците на предприятията-клиенти.

1303, София
Район Възраждане,
ул. Странджа 93  офис ателие 4А
Контакти