"ВИП ТО" ЕООД
Коректният партньор в бизнес услугите!
Copyright © 2015 by "VIP TO" Ltd  · webdesign: "Alternative site" Ltd
Ние за Вас сме
Коректен партьор, с който Вие  
печелите:  
• Спокойствие
• Сигурност
• Увереност
• Конфиденциалност
• Финансова стабилност
Услуги
Нашият екип
• Финансово-счетоводни
• Анализи; Оценка на риска
• Успешно изготвяне и отчитане на  
европроекти
• Юридически; Конфиденциалност
• Туризъм; Търговия и други
В нашата компания работят  
високо квалифицирани експерти с  
над 10години професионален опит  
в сферата на:
• Икономиката
• Правото
• Туризма
• Търговията
"ВИП ТО" ЕООД e организация обединяваща експерти с безспорен доказан авторитет в предоставянето на  
финансово-счетоводни и консултантски услуги в сферата на бизнес управлението.

    Ние поемаме отговорност, предлагаме и предоставяме пълен набор от счетоводни услуги по цялостно  
счетоводно обслужване, компетентни финансови, данъчни, трудово-правни и пенсионни консултации за  
физически и юридически лица.
    
  Нашият екип ефективно се грижи за намаляване на разходите в бизнеса на клиентите си, подсказва и се  
стреми към законно намаляване на данъци с гаранция за сигурността на бизнес-а и личното  спокойствие и  
увереност на собствениците на предприятията-клиенти.
1303, София
Район Възраждане,
ул. Странджа 93  офис ателие 4А
Контакти